Nodarbība sākumskolai - jo draudzīgāk, jo priecīgāk

Teorētiskais pamatojums:

Bērni, kas kļūst par mobinga upuriem, bieži ir noslēgti, viņiem trūkst pārliecības par sevi, kā arī prasmes veidot un uzturēt attiecības ar saviem vienaudžiem. (Pelligrini, 2002; Salmivalli, 1999) Tāpēc, ka šiem bērniem pietrūkst vienaudžu atbalsta, citi bērni reti kad iesaistīsies, redzot, ka viņiem dara pāri. (Rodkin&Hodges, 2003) 

Pētījumi norāda, ka draudzīgas attiecības var palīdzēt novērst mobingu, tāpēc īpaši svarīgi veicināt pozitīvas saskarsmes iemaņas bērniem, kuriem tās attīstās lēnāk vai grūtāk. Mudiniet bērnus trenēties jautājumu uzdošanā, atbalsta izrādīšanā un sniegšanā, ierosinājumu izteikšanā dažādās ikdienas situācijās un klases nodarbībās. Šīs prasmes bērniem būtiski noderēs pozitīvā attiecību veidošanā.

Nodarbības mērķis:

Attīstīt bērnos spēju un prasmi iesākt un uzturēt attiecības. Klases saliedēšana un piederības sajūtas veidošana.

Svarīgākie nodarbības jautājumi:

 • Kā es varu nodibināt emocionālu kontaktu ar apkārtējiem?
 • Uzticēšanās citiem, piederības sajūta.
 • Prasme saskaņot savas vajadzības ar citu cilvēku (klases biedru) vajadzībām.
 • VIENS PAR VISIEM, VISI PAR VIENU

Nodarbības norise: (40 – 45 minūtes) 

Nepieciešamie materiāli:

 • Darba lapa ar kalnu katram skolēnam
 • Krāsainie zīmuļi, krītiņi vai flomāsteri
 • Darba lapa “Autogrāfu medības”
 • Uz lapiņām sagatavots “Slepenās labestības misijas” uzdevums katram bērnam

Ievads

Bērni, šodien turpināsim domāt par to, kā padarīt mūsu klasi superdraudzīgu! Esam jau mācījušies un trenējušies saprast, kā jūtamies paši un kā jūtas citi dažādās situācijās, esam centušies iejusties “cita kurpēs”. Sāksim ar to, ka atkal noskaidrosim, kā mēs visi kopā jūtamies un vai mūsu vidū nav kāds, kuram jāpalīdz šodien justies labāk.

Metodika skolotājiem sākumskola (2)

Skolotāja skaidrojums: Katrs no jums ir saņēmis lapu, kurā attēlots kalns. Es aicinu jūs šodien padomāt par to, kā jūs katrs jūtaties, un iztēloties savas jūtas kā kalnu. Ja jūtaties pavisam nelāgi, tad atzīmējiet, ka esat kaut kur pašā kalna apakšā, bet kalna virsotnē atzīmējiet, ja šodien jūtaties lieliski. Kur uz kalna šodien atrodies tu, ja es tev jautāju – kā tu šodien jūties? Atzīmē, kur uz kalna tu atrodies un nosauc vārdā savas emocijas.

Ieteikums tiešsaistes nodarbībai:Ja nodarbība notiek tiešsaistē attālināti, tad šo aktivitāti var aizstāt ar uzdevumu, kurā bērni uz baltas lapas uzzīmē katrs savu kalnu – cik augstu un lielu vēlas, atkarībā no savām tā brīža sajūtām. Ja jūtas ne sevišķi labi, ir satraukti, nomākti vai bēdīgi – zīmē pavisam mazu kalniņu, ja priecīgi, mundri, enerģiski – lielu, augstu kalnu. Pēc uzdevuma veikšanas visi parāda savus zīmējumus ekrānā. Skolotājs var atļaut kādam izstāstīt par savu zīmējumu.

Pirms aktivitātes skolotājs izdala katram bērnam darba lapu “Autogrāfu medības”.

Skolotāja skaidrojums: Jūs katrs esat saņēmuši darba lapu “Autogrāfu medības”. Vai jūs zināt, kas ir autogrāfs? Tas ir mūsu katra paraksts vai mūsu vārds, ko atstājam uz kāda dokumenta vai apsveikuma kartītes. Jūs redzat šeit dažādus apgalvojumus un jūsu uzdevums ir, staigājot apkārt pa klasi, noskaidrot, kuram klases biedram atbilst katrs no šiem apgalvojumiem. Kad esat atraduši, lūdziet, lai viņš vai viņa atstāj savu autogrāfu (savu vārdu) uz attiecīgās līnijas. Tā jūs labāk iepazīsiet viens otru un mēs atkal ieraudzīsim, cik esam dažādi un līdzīgi! Aiziet! Lai mums jautri!

Ieteikums tiešsaistes nodarbībai: Ja nodarbība notiek attālināti tiešsaistē, skolotājs lasa apgalvojumus un aicina kādā radošā veidā atsaukties tos bērnus, kuriem apgalvojums atbilst, piemēram, palecoties vai pietupjoties, vai paceļot īkšķīti.

Ilgums: Visas dienas vai nedēļas garumā.

Pirms aktivitātes skolotājs sagatavo uz lapiņas uzrakstītu “Slepenās labestības misijas” uzdevumu katram klases skolēnam.

Skolotāja skaidrojums: Bērni, vai zināt, ka dažkārt karavīri no Latvijas dodas uz citām valstīm uzdevumā, ko mēdz dēvēt arī par misiju, lai palīdzētu tās valsts armijai kādos uzdevumos? Šodien arī mēs uzsāksim vienu misijas uzdevumu mūsu klasē, ko jums būs jāpaveic šīs dienas (nedēļas) laikā. Jūs būsiet “Slepenās labestības misijas” aģenti vai kareivji, kas visi kopā padarīs mūsu klasi par super draudzīgu un jauku, kurā mēs laipni un draudzīgi izturamies viens pret otru, kur nedarām viens otram pāri ar vārdiem vai darbiem, lai tas nelaupītu šo mūsu klases labo sajūtu. Jūs katrs izvilksiet vienu lapiņu, uz kuras būs uzrakstīts viens uzdevums vai misija, kas jums šīs dienas (nedēļas) laikā slepeni ir jāpilda attiecībā pret kādu citu klases biedru vai biedriem. Izlasiet to un nevienam nesakiet. Ja jūs nesaprotat, kas tur rakstīts vai kas jums jādara, pienāciet pie manis un es jums palīdzēšu saprast. Nākamajā nodarbībā mēs centīsimies atminēt, vai šī misija ir paveikta un kurš no jums bija šīs misijas kareivis.

Šeit ir atrodami Slepenās labestības misijas uzdevumu piemēri, taču skolotājs var izdomāt savus uzdevumus atbilstoši savas klases bērniem un situācijai, kuru vēlas uzlabot:

 • Izsaki komplimentu trīs klases biedriem
 • Iemācies pateikt “Paldies” citā valodā un lieto šo vārdu šajā laikā, sakot klasesbiedriem “paldies” par kaut ko
 • Pajautā diviem klases biedriem, kāda bijusi viņa diena
 • Palaid kādu sev pa priekšu, kad stāvi rindā
 • Palīdzi kādam izdarīt kādu darbu
 • Pasaki “čau” kādam, kuram nekad to nesaki
 • Uzraksti kaut ko jauku kādam klases biedram un paslēp to viņa grāmatā vai noliec uz viņa galda, kamēr viņš to neredz
 • Atrodi kaut ko kopīgu ar 3 klases biedriem un pieej kādā mirklī katram no viņiem klāt un to pasaki
 • Izdari tā, lai Tavs klases biedrs pasmaidītu
 • Iedod “5” kādam
 • Padalies ar kādu gardumiņu ar kādu, kuram nav
 • Pusdienu laikā apsēdies blakus kādam, ko vismazāk pazīsti
 • Izdomā, ko labu Tu varētu kādam izdarīt
 • Palīdzi kādam, pirms viņš to Tev ir palūdzis
 • Uzmundrini kādu, kuram ir slikta diena
 • Pasaki __________ (ierakstiet kāda klases biedra vārdu) trīs lietas, kas Tev viņā patīk

Ilgums: Visa mācību gada garumā.

Pirms nodarbības skolotājs sagatavo vienādas krāsainas papīra lapas strēmelītes, kuras pēc tam varēs savienot vienā ķēdē, vismaz tādā skaitā, kas ir atbilstošs bērnu skaitam klasē.

Skolotāja skaidrojums: Bērni, jūs katrs saņēmāt vienu papīra strēmelīti. Es aicinu jūs katru uz savas lapiņas uzrakstīt pa vienam vārdam – kāds ir labs draugs vai kādas īpašības piemīt labam draugam. Kad esat to pabeiguši, pa vienam nesiet tās man un mēs kopā veidosim mūsu klases draudzības ķēdi. Šīs lapiņas paliks mūsu klasē un kad vien jūs vēlaties uzrakstīt kaut ko, lai papildinātu mūsu draudzības ķēdi, droši to dariet un paskatīsimies, cik garu ķēdi mums izdosies šī mācību gada laikā izgatavot. Draudzība arī ir līdzīga ķēdei, mēs katrs tai kaut ko pievienojam, tādējādi padarot to stiprāku.

Skolotājs katru nedēļu atgādina bērniem par draudzības ķēdi, izlasot, kas tai pievienots un pavaicājot, kā bērniem klājas ar draudzības ķēdes nostiprināšanu klasē, mudinot bērnus papildināt draudzības ķēdi.

Ieteikums tiešsaistes nodarbībai: Ja nodarbība notiek attālināti tiešsaistē, tad bērnus aicina “čatiņā” rakstīt vārdus, kas veido draudzības ķēdi, vai arī bērni sauc un skolotājs to pieraksta un uz nākamo reizi izveido vizuāli redzamu ķēdi, ko nodemonstrēt bērniem.

Skolotāja skaidrojums: Bērni, ar šo aktivitāti mēs mācīsimies viens otram izteikt komplimentus. Vai jūs zināt, kas ir komplimenti? Tas ir kaut kas jauks, ko mēs varam pateikt par otru cilvēku. Es aicinu jūs visus sasēsties uz grīdas aplī ar sev priekšā izstieptām kājām. Arī es jums pievienošos. Padomāsim, kā būtu jauki izteikt komplimentu otram cilvēkam?

 • Izvēlies, kam tu teiksi komplimentu.
 • Ieskaties šim cilvēkam acīs, vai “noķer viņa acu skatienu”.
 • Nosauc šī bērna vārdu.
 • Pasmaidi viņam.
 • Pasaki komplimentu – kaut ko jauku par viņu.
 • Tas, kurš saņēmis komplimentu, pasaka “paldies” un pievelk kājas pie sevis un izvēlas nākamo bērnu, kurš sēž aplī ar izstieptām kājām, kuram izteikt komplimentu.

!!! Ja aktivitātes laikā gadās, ka kāds bērns (apzināti vai neapzināti) pasaka otram ko tādu, kas nav kompliments vai pat ir kas aizskarošs, skolotājs noteikti iejaucas, mierīgā veidā paskaidrojot, ka šis gan nav kompliments un tādi vārdi var sāpināt otra sirsniņu, un ka mūsu klasē mēs esam vienojušies nedarīt pāri otram ne ar vārdiem, ne darbiem. Un lūdz klasei palīdzēt izdomāt kādu komplimentu varētu pateikt bērnam, kuram šis kompliments bija jāsaņem.

Pēc tam, kad visiem bērniem izteikti komplimenti, pārrunājiet, kāda bija sajūta izteikt otram komplimentu, un kāda bija sajūta to saņemt.

Ieteikums tiešsaistes nodarbībai: Ja nodarbība notiek attālināti tiešsaistē, tad šo aktivitāti veic bez sēdēšanas aplī.

Skolotāja skaidrojums: Arī šajā nodarbībā trenēsimies atpazīt, kā citi bērni jūtas, ņemot vērā to, ko pauž viņu sejas izteiksme un ķermenis. Es aicināšu divus bērnus iziet no klases. Kamēr jūs būsiet laukā, mēs sarunāsim, kuri klases biedri demonstrēs prieku, kuri dusmas, kuri būs sabēdājušies vai vienaldzīgi. Jums pēc viņu sejas izteiksmes un ķermeņa valodas tas būs jāatmin. (Sadaliet klases bērniem lomas un palīdziet viņiem saprast, kā viņi to attēlos. Tad aiciniet abus bērnus atgriezties klasē un sākt minēt.)

Pēc tam, kad bērni atminējuši, pārrunājiet ar bērniem, vai bija viegli atminēt, kā katrs bērns jutās, kas palīdzēja saprast, kuru emociju bija grūtāk atminēt un kāpēc.

Ieteikums tiešsaistes nodarbībai: Ja nodarbība notiek attālināti tiešsaistē, tad divus bērnus skolotājs novirza “atsevišķā virtuālā istabā”, kamēr ar pārējiem vienojas, kā viņi pēc iespējas labāk ar sejas izteiksmes un ķermeņa palīdzību, nesarunājoties, atspoguļos to, kā jūtas.

Skolotāja skaidrojums: Šīs nodarbības noslēgumā uzspēlēsim spēli, kas palīdzēs mums atcerēties, ka mēs savā klasē esam kā viens vesels, labi funkcionējošs ķermenis.

Spēles apraksts: Visi brīvi pārvietojas pa klasi, līdz skolotājs nosauc skaitli un ķermeņa daļu, skolēniem ar blakusesošajiem klases biedriem jāsastājas grupiņās pa tik, kāds skaitlis ir nosaukts un jāsaliek kopā nosauktās ķermeņa daļas. (Piemēram: 5 un pēdas, nostāsies 5 skolēni un saliks kopā katrs savu pēdu). Katru reizi jāstājas grupiņās ar citiem bērniem. Tiem, kuram nesanāk grupiņa, ir jāsauc nākamais skaitlis un ķermeņa daļa. Pēdējam nosauktajam skaitlim jābūt tādam, cik skolēnu ir klasē (to nosauc skolotājs).

Pēc spēles vēlreiz pārrunājiet, cik labi, ka mēs esam klasē tik dažādi, tāpat kā mūsu ķermeņa daļas. Iedomājieties, ja visas mūsu ķermeņa daļas būtu rokas vai deguni, vai mutes, bet nebūtu pārējo ķermeņa daļu. Tad ķermenis nespētu būt vesels un labi funkcionēt. Tas lai mums vēlreiz atgādina to, cik labi, ka mēs esam tik dažādi un viens otru papildinoši – tieši tāpat kā veselā ķermenī!