Aptaujas par mobingu skolēniem, skolotājiem un vecākiem 2021./2022.m.g.

Saproti situāciju savā skolā, kāds ir mobinga līmenis

Vai skolēni zina, kas ir mobings? Vai viņi ir ar to saskārušies pēdējo 12 mēnešu laikā? Kā viņi rīkojās šajā situācijā? Kādu palīdzību meklēja? Kur vēlētos saņemt palīdzību nākotnē? 

Vai skolotāji zina, kā atpazīt mobingu? Vai skolā tiek īstenotas aktivitātes, lai samazinātu mobingu? Vai ir saskārušies ar mobingu starp pieaugušajiem skolas vidē? Kāda palīdzība nepieciešama skolotājiem, lai spētu samazināt mobingu klasē?

Vai vecāki zina, kā atpazīt, ja bērns cieš no mobinga vai arī ir pāridarītājs? Kā vecāki rīkotos mobinga situācijā? Kādu informāciju vēlētos saņemt, lai veiksmīgāk risinātu mobinga situāciju?

Neklusē sadarbībā ar psihologiem ir izstrādājuši aptaujas skolēniem, skolotājiem un vecākiem, lai:

  • apzinātu situāciju Latvijā un nodrošinātu papildus atbalstu skolām mobinga risināšanā;
  • nodrošinātu rīku katras skolas administrācijai, psihologam un klašu audzinātājiem, ar kura palīdzību varēs salīdzināt mobinga līmeni katrā klasē, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem skolā un valstī.

Aptaujas ir pieejamas pildīšanai Edurio platformā no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 28.februārim. Pētījuma rezultāti būs pieejami 2023.gada aprīlī. 

Ja vēlaties apzināt situāciju savā skolā, bet neizmantojat Edurio platformu un vēlaties saņemt aptaujas GoogleForms formātā, rakstiet mums: nekluse@nekluse.lv.