Neklusē pētījums par mobingu 2021./2022. m.g.

Neklusē pētījums 2021./2022. mācību gads

Vai skolēni zina, kas ir mobings? Vai viņi ir ar to saskārušies pēdējo 12 mēnešu laikā? Kā viņi rīkojās šajā situācijā? Kādu palīdzību meklēja? Kur vēlētos saņemt palīdzību nākotnē? 

Vai skolotāji zina, kā atpazīt mobingu? Vai skolā tiek īstenotas aktivitātes, lai samazinātu mobingu? Vai ir saskārušies ar mobingu starp pieaugušajiem skolas vidē? Kāda palīdzība nepieciešama skolotājiem, lai spētu samazināt mobingu klasē?

Vai vecāki zina, kā atpazīt, ja bērns cieš no mobinga vai arī ir pāridarītājs? Kā vecāki rīkotos mobinga situācijā? Kādu informāciju vēlētos saņemt, lai veiksmīgāk risinātu mobinga situāciju?

2021./2022. mācību gadā veicām plašāku pētījumu par mobingu starp skolēniem, aptaujājot skolēnus, skolotājus un vecākus. Aptaujas aizpildīja 2450 skolēni no 19 skolām, 321 skolotājs no 16 skolām un 1214 vecāki no 16 skolām. Esi informēts/a arī Tu un apkopotus aptauju rezultātus skati šeit:

 

Ja vēlaties salīdzināt ar situāciju savā skolā:

  • ja izmantojat Edurio platformu, aktivizējiet Neklusē aptaujas: https://edurio.lv/mobinga-aptaujas
  • ja neizmantojat Edurio platformu, sazinieties ar mums un mēs nosūtīsim aptauju sagataves googleforms formātā. Lai iegūtu aptaujas, rakstiet: marika@nekluse.lv.