Aptaujas par mobingu skolēniem, skolotājiem un vecākiem 2019./2020.m.g.

Aptaujas par mobingu skolēniem, skolotājiem un vecākiem

Vai skolēni zina, kas ir mobings? Vai viņi ir ar to saskārušies pēdējo 12 mēnešu laikā? Kā viņi rīkojās šajā situācijā? Kādu palīdzību meklēja? Kur vēlētos saņemt palīdzību nākotnē? 

Vai skolotāji zina, kā atpazīt mobingu? Vai skolā tiek īstenotas aktivitātes, lai samazinātu mobingu? Vai ir saskārušies ar mobingu starp pieaugušajiem skolas vidē? Kāda palīdzība nepieciešama skolotājiem, lai spētu samazināt mobingu klasē?

Vai vecāki zina, kā atpazīt, ja bērns cieš no mobinga vai arī ir pāridarītājs? Kā vecāki rīkotos mobinga situācijā? Kādu informāciju vēlētos saņemt, lai veiksmīgāk risinātu mobinga situāciju?

Neklusē sadarbībā ar psihologiem un Veselības Ministriju ir izstrādājuši aptaujas skolēniem, skolotājiem un vecākiem, lai:

 • apzinātu situāciju Latvijā un pēc tam kopīgi ar Labklājības Ministriju, Izglītības Ministriju, Veselības Ministriju nodrošinātu papildus atbalstu skolām mobinga risināšanā;
 • nodrošinātu rīku katras skolas administrācijai, psihologam un klašu audzinātājiem, ar kura palīdzību varēs salīdzināt mobinga līmeni katrā klasē, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem skolā un valstī.

Aptaujas ir pieejamas pildīšanai no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 9.aprīlim. Pētījuma rezultāti būs pieejami 2020.gada maijā. Lai aizpildītu aptauju, dodieties šeit.

Aptaujas jau ir pieejamas visās skolās:

 • šajās pilsētās:

  Kuldīga, Rīga, Valmiera, Ventspils

 • šajos novados:

  Babītes novads, Cēsu novads, Ērgļu novads, Gulbenes novads, Jelgavas novads, Lielvārdes novads, Ozolnieku novads, Raunas novads, Ropažu novads, Siguldas novads, Smiltenes novads, Talsu novads, Vecumnieku novads

 • šajās skolās:

  Bērzaunes pamatskola, Dobeles Valsts ģimnāzija, Domdaris, Dundagas vidusskola, Ērgļu novada PII Pienenīte, Ērgļu vidusskola, Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Pļaviņu novada ģimnāzija, Smārdes pamatskola, Stalbes pamatskola, Talsu Kristīgā skola, Ventspils Mūzikas vidusskola, Viduču pamatskola, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Kāda ir situācija Latvijas skolās?