#Neklusē sarunas ar RSU ārstiem psihoterapeitiem. Vecākiem un skolotājiem.

Sarunas ar psihoterapeitiem

Lai mobingu mazinātu skolas vidē, ir svarīga sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Taču vai mobings un skolotāju, vecāku loma mainās sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā?

#Neklusē līdzdibinātāja Marika Andžāne sarunājās ar ārstiem psihoterapeitiem Lauru Valaini un Ernestu Pūliņu-Cini par sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecumposmu, vecāku un skolotāju lomu skolēnu attīstībā, mobinga preventīvā novēršanā, kā arī praktiskiem ieteikumiem, ko darīt vecākam, ja bērns ir iesaistīts mobingā, un ko darīt skolotājam, ja klasē ir mobings.

Noskatieties un dalieties ar citiem vecākiem un skolotājiem!

Sarunas finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sākumskola:

Pamatskola un vidusskola: