Mācību metodika mobinga mazināšanai

Kopā ar Centrs Dardedze un Centrs MARTA esam izstrādājuši mācību metodiku, kuras mērķis ir:

  • iedrošināt skolotājus darbā ar skolēniem ietvert aktivitātes, kuras veicina tās sociāli emocionālās prasmes, kurām ir būtiska loma vienaudžu savstarpējās vardarbības jeb mobinga novēršanā un izskaušanā;
  • agrīni identificēt un risinātsituācijas, kuras, ja tās ignorē, var pāraugt par mobingu;
  • veidot vidi atbalstošu, cieņpilnu un tolerantu sociāli emocionālo vidi klasē;
  • veicināt spēju skolēniem atpazīt mobingu, rīkoties, lai to pārtrauktu un nepieļautu, vēršoties pēc palīdzības pie uzticamiem un drošiem pieaugušajiem.

Aicinām klašu audzinātājus izskatīt mācību metodiku un izvēlēties tēmas un aktivitātes, ko izmantosiet klases audzināšanas stundās saviem skolēniem. Kā arī noskatīties Neklusē mācības skolas personālam.