Nodarbība pamatskolai un vidusskolai - noslēgums

Nodarbības mērķis:

Izvērtēt un noslēgt grupu nodarbību procesu. Uzsvērt un izcelt ieguvumus, vienoties par tālākajiem soļiem mobinga mazināšanai.

Nodarbību vadītājs/-a aicināts izvēlēties – kura no šeit piedāvātajām vai citur atrodamām aktivitātēm būtu vispiemērotākā tieši šai mērķauditorijai (ņemot vērā grupas procesu). Lai vai kāds scenārijs noslēguma nodarbībai tiktu izvēlēts, svarīgi ir paredzēt laiku refleksijai – konstruktīvam atskatam uz nodarbību procesu, individuāliem un grupas ieguvumiem un izaicinājumiem, kā arī turpmākiem soļiem mobinga prevencijas jomā klases, skolas un kopienas kontekstā.

Mērķis: Apzināt un uzsvērt nodarbībās iegūtās prasmes, zināšanas un attieksmes. Izcelt resursus un scenārijus mobinga mazināšanai skolas vidē.

Ilgums: 20 – 40 min (vairogu izgatavošanai tiek veltītas 15-20 min, vēlāk seko vairogu prezentācija). 

Nepieciešams: A4 formāta papīra loksnes, krāsainie krītiņi/ zīmuļi/ flomāsteri. Var izmantot kolāžas tehniku (tad būs nepieciešamas avīzes, žurnāli, līme, šķēres).

Norise:
 • Tā kā šī ir noslēdzošā nodarbība, ir svarīgi, ka šeit apgūto un piedzīvoto mēs izmantojam ikdienā, veidojot un attīstot veselīgas attiecības paši ar sevi un ar saviem līdzcilvēkiem.
 • Dalībnieki tiek aicināti atskatīties (reflektēt) uz nodarbību procesu ar vairoga metodi. Metaforiski – vairogu funkcija ir pasargāt. Kas ir tās vērtības, prasmes, zināšanas un attieksmes, kas iekļaujas manā vairogā, līdz ar to – veidojot drošu un cieņpilnu vidi sev apkārt?
 • Dalībnieki uzzīmē katrs savu vairogu un sadala to 4 daļās. Šajās daļās ir jāuzraksta/jāuzzīmē/jāizveido atbildes uz piedāvātajiem jautājumiem. Pirms vairoga veidošanas, svarīgi, ka kopīgi atskatāties uz 1# IEVADS nodarbībā nospraustajiem mērķiem.
 • Kad vairogs gatavs, katrs ir aicināts padalīties (pēc iespējām – klasē kopumā, mazākā grupā, pa pāriem).

Variants A

 • Es gadu atpakaļ.
 • Es šodien.
 • Es pēc gada.
 • Es pēc 5 gadiem

SASKARSMĒ ar citiem.

(Sevis salīdzināšana ar sevi pašu, reflektējot uz nodarbību procesā iegūtajām prasmēm, zināšanām, iemaņām u.c.)

Variants B

 • Kā es rīkojos, ja mobings tiek vērsts pret mani?
 • Kā es rīkojos, ja redzu – mans līdzcilvēks tiek apsmiets/aizskarts/aizvainots?
 • Kā es rīkojos, ja pamanu – es veicu mobingu pret kādu?
 • Ko mēs kā klase (ieskaitot klases audzinātāju) darām, ja redzam mobingu skolas vidē?

Variants C

Īpašība, raksturiezīme, prasme, rīcības:

 • Ko es sevī novērtēju/kas man sevī patīk?
 • Ko es atklāju/pilnveidoju šo nodarbību laikā?
 • Ko es pamanīju savos klasesbiedros un ko es novērtēju?
 • Ko es gribētu mainīt/uzlabot klases kolektīvā?

Variants D

Brīva vieta nodarbību vadītāja/-s vai klasē izskanējušām idejām.

Mērķis: Apzināt un uzsvērt nodarbībās iegūtās prasmes, zināšanas un attieksmes. Izcelt resursus un scenārijus mobinga mazināšanai skolas vidē.

Ilgums: 25 – 40 min

Nepieciešams:

Lielformāta lapas ar sagatavotiem uzrakstiem:

 • Skolēni
 • Klases audzinātājs, skolas atbalsta personāls, skolas vadība (direktors, mācību pārzinis u.c.)
 • Vecāki
 • Tukša lapa
Norise:
 • Izkārto klasi tā, ka katrā telpas stūrī ir 1 galds, uz kura novietot 1 lielformāta papīra lapu ar vienu no uzrakstiem.
 • Lūdz klasei sadalīties 4 grupās un katrai grupai doties pie viena no galdiem.
 • Katrai grupai pie katra no galdiem būs 5 min, kuru laikā viņiem jāizdomā un jāpieraksta idejas un konkrēti soļi, kas jādara attiecīgajiem iesaistītajiem, lai mazinātu mobingu skolās. Aicini pielietot visas nodarbībās iegūtās zināšanas par dažādajiem mobinga veidiem, tā cēloņiem, sekām, lomām un iesaistītajām pusēm. Aicini padomāt arī par stratēģijām gadījumā, ja mobings jau notiek. Kāda būtu visatbilstošākā rīcība šādā gadījumā?
 • Pēc 5 min skan signāls un grupas rotē, nokļūstot pie cita galda. Uzdevums paliek tāds pats, bet mainās auditorija, par kuras rīcību tiek diskutēts.
 • Tukšā lapa ir paredzēta idejām un domām – kas vēl var būt iesaistīti un piesaistīti mobinga situāciju risināšanā un prevencijā (visdrīzāk resursi ārpus skolas)?
 • Kad visas grupas ir norotējušas, aicini katru no grupām īsi prezentēt to, kas uz lapas pierakstīts.

Noslēguma komentārs:

Šo nodarbību laikā mēs kopīgi pieredzējām pozitīvu pārmaiņu efektu. Šobrīd mēs visi esam sirdsgudrāki, zinošāki, kritiskāk domājoši, atvērtāki, iecietīgāki un saprotošāki, lai veidotu savu ikdienu cieņpilnu, patīkamu un drošu! Paldies mums visiem par iesaisti nodarbībās! Labs darbiņš padarīts.

Viena no lielākajām kļūdām ir paļauties, ka bērni paši tiks galā. Visbiežāk netiks. Ir gadījumi, kad skolai un vecākiem, nepievēršot pienācīgu uzmanību, mobingā iesaistīta visa klase. Jo savlaicīgāk problēma tiek pamanīta, jo lielākas iespējas to būs atrisināt.