Centrs MARTA konference: "Starpinstitucionāla sadarbība vardarbības gadījumu risināšanā: no prevencijas līdz rehabilitācijai."

Centrs MARTA konference

12.00-18.00 ir laiks, kad Valsts policija saņem visvairāk pieteikumus par vardarbību un kuriem piemēro nošķiršanu. Taču bieži vien cietušais nevēlas, lai pāridarītājs tiktu sodīts.

28. novembra konferencē “Starpinstitucionāla sadarbība vardarbības gadījumu risināšanā: no prevencijas līdz rehabilitācijai” kopā ar Centrs MARTA, Labklājības ministriju, Zviedrijas vēstniecību, Kanādas vēstniecību, Biedrība Papardes zieds un sociālajiem darbiniekiem ģenerējām idejas, kā preventīvi novērst vardarbību gan jauniešu, gan pieaugušo vidē.