Metodika un mācības skolotājiem

Lai skolas vidē varētu mazināt mobinga līmeni un preventīvi to novērst, ir svarīgi izglītot gan skolas personālu, gan vecākus, gan skolēnus.

Kopā ar 
Centrs DARDEDZE un MARTA esam izstrādājuši mācību metodiku klases audzināšanas stundām sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai. Metodika ir pieejama bezmaksas, klašu audzinātāji to var izmantot, vadot nodarbības.

Svarīga ir ne tikai klases audzinātāja, bet visa skolas personāla iesaiste mobinga prevencijā un novēršanā, tādēļ organizējam mācības tiešsaistē:
– visam skolas personālam par mobingu, tā atpazīšanu, novēršanu un prevenciju;
– klases audzinātājiem par #Neklusē mācību metodiku klases audzināšanas stundām. Mācību metodiku ir izstrādājis Centrs MARTA un Centrs Dardedze klases audzināšanas stundām klātienē un tiešsaistē.

Apmācību mērķis ir ne tikai izglītot par to, kā rīkoties mobinga situācijā, bet arī par to, kā skolas vidē iekļaut un pieņemt dažādību.


1

SATURS 

IEVADS
– Kas ir “Neklusē” un “Centrs Dardedze”?
– Kā rīkoties mobinga gadījumā skolotājam?
– Nodarbību cikls “Neklusē”
– Mobinga prevencija un sociāli emocionālā mācīšanās

NODARBĪBAS
1. nodarbība EMOCIJU KARUSELIS
2.nodarbība CITA KURPĒS
3.nodarbība JO DRAUDZĪGĀK, JO PRIECĪGĀK
4.nodarbība PROTU PATEIKT STOP MOBINGAM
5.nodarbība ZINU, KĀ RĪKOTIES, UN ZINU, KURŠ VAR PALĪDZĒT

1

SATURS 

IEVADS
– Kas ir “Neklusē” un “Centrs MARTA”?
– Mobinga situācijā #Neklusē, rīkojies ASAP!
– #Neklusē nodarbības klātienē
– Mobinga prevencija

NODARBĪBAS
Klases vienošanās
1. nodarbība IEPAZĪŠANĀS
2.nodarbība DRAUDZĪBA, tās vērtības un izaicinājumi
3.nodarbība PIEŅĒMUMI, AIZSPRIEDUMI un to (iespējama) saistība ar mobingu
4.nodarbība EMOCIJAS – to atpazīšana un vadīšana
5.nodarbība MĪTS VAI PATIESĪBA?
6.nodarbība KONFLIKTS vai MOBINGS
7.nodarbība MOBINGA VEIDI
8.nodarbība MOBINGS INTERNETĀ
9.nodarbība NEESI VIENALDZĪGS!
10.nodarbība NOSLĒGUMS

NOSLĒGUMS
Kāda ir skolotāja, skolēna un vecāku loma?
Kāda ir skolas loma?

SATURS 

IEVADS
– Kas ir “Neklusē” un “Centrs MARTA”?
– Mobinga situācijā #Neklusē, rīkojies ASAP!
– #Neklusē nodarbības tiešsaistē
– Mobinga prevencija un sociāli emocionālā mācīšanās

NODARBĪBAS
Klases vienošanās
1. nodarbība CIK DAUDZ TU ZINI PAR MOBINGU?
2.nodarbība DRAUDZĪBA, tās vērtības un izaicinājumi
3.nodarbība EMOCIJAS
4.nodarbība MOBINGS KLASĒ
5.nodarbība MOBINGS INTERNETĀ
6.nodarbība NEESI VIENALDZĪGS!

NOSLĒGUMS
Kāda ir skolotāja, skolēna un vecāku loma?
Kāda ir skolas loma?