Nodarbība pamatskolai un vidusskolai - cik daudz Tu zini par mobingu?

Nodarbības mērķis:

Izmantojot platformu Kahoot, interaktīvā veidā uzsākt sarunu par mobingu, tā izpausmēm, cēloņiem un sekām. Veicināt pārdomas un diskusiju par to – kāda loma ir prevencijai mobinga mazināšanā Latvijā?

Aktivitātes mērķis: Iepazīstināt klasi/grupu ar šīm 4 nodarbībām, to mērķiem un procesu.

Ilgums: 5 – 10 min

Norise: Grupai tiek parādīta www.nekluse.lv mājas lapa, iepazīstinot jauniešus ar jau notikušajām aktivitātēm, kā arī ieskicējot nākamos soļus un sasniedzamos rezultātus skolā un Latvijā kopumā.

Nodarbības vadītājs/-a dalās ar savām pārdomām – kāpēc ir būtiski aktualizēt sarunu par mobingu un veicināt izpratni par mobinga cēloņiem un sekām jauniešu vidē.

Jautājumi un atbildes.

Aktivitātes mērķis: Noskaidrot jēdziena “mobings” būtību un dažādos viedokļus, pieredzes un zināšanas saistībā ar šo tēmu.

Ilgums: 20 – 30 min

Nepieciešams:

 • Lejupielādēt un/vai atvērt lietotni www.kahoot.it
 • Atvērt šo saiti, lai uzsāktu spēli: https://ej.uz/mobings_kahoot
 • Izvēlēties opciju CLASSIC, kur katrs skolēns spēlē individuāli.
 • Programma izveido spēles PIN kodu (vairāku ciparu kombināciju), kas spēlētājiem jāievada savās ierīcēs (datoros vai telefonos).
 • Spied START un parādīsies pirmais jautājums, uz kuru spēlētājiem jāatbild noteiktā laikā.

Norise:

 • Skolēni tiek aicināti pieslēgties https://kahoot.it/, ievadīt spēles PIN (ko skolotājs redz uz sava ekrāna).
 • Skolēniem jāievada savs lietotājvārds (NICKNAME).
 • Spēlei uzsākoties, skolēniem jāatbild uz jautājumiem, nospiežot attiecīgās krāsas atbildi uz savas viedierīces ekrāna.
 • Pēc katra jautājuma nepieciešams izrunāt – kura un kāpēc ir pareizā atbilde, sniedzot papildinošu informāciju. Un tikai tad spiest NEXT jeb doties uz nākošo jautājumu.

Jautājumi diskusijai pēc aktivitātes:

 • Cik grūts vai viegls jums likās šis uzdevums? Kāpēc?
 • Kas šajā uzdevumā jūs pārsteidza, likās interesanti?
 • Ko vēl jūs gribētu uzzināt saistībā ar mobingu?
 • Kur jūs esat ieguvuši zināšanas, veidojuši savu izpratni par jēdzienu “mobings”? (ģimene, skola, draugi, internets, filmas u.c.)
 • Kā mobings izpaužas dažādos veidos, dažādos vecumos un dažādas vidēs?
 • Kāpēc, jūsuprāt, mobings notiek?
 • Kādas var būt mobinga sekas?

Jautājumi un pareižo atbilžu skaidrojums:

1. Kuri no minētajiem ir mobinga veidi?

 • Kartings, boulings, kērlings.
 • Nevēlēšanās piedalīties klases grupu darbā.
 • Fizisks, verbāls, sociāls, mobings internetā.
 • Nezinu.

Pareizā atbilde: Fizisks, verbāls, sociāls, mobings internetā.

Fizisks mobings. Visas darbības, kas saistītas ar spēka pielietošanu pret otru cilvēku – fiziska iespaidošana, sišana, iekaustīšana, personīgo mantu iznīcināšana, kniebšana, grūstīšana. Šis mobinga veids sastopams visās vecuma grupās. Zēni vairāk pielieto fizisku vardarbību, nekā meitenes. Tie, kuri fiziski dara pāri citiem, skolai parasti ir zināmi. Kad viņi kļūst vecāki, viņu uzbrukumi kļūst daudz agresīvāki. Šo veidu ir visvienkāršāk atklāt.

Verbāls mobings. Vārdiska pazemošana, apsmiešana, izjokošana, aprunāšana, iebiedēšana. Tie ir vārdi, ko kāds bērns izsaka citam ar mērķi pazemot, izsmiet vai izjokot. Verbālais mobings notiek arī ar žestiem, ar mīmiku, sejas izteiksmēm, saskatīšanos, sasmaidīšanos. Tas ir visvienkāršākais veids, kā darīt pāri citam – ātri un precīzi un arī tad, ja bērna vai pusaudža rīcībā ir maz laika. Tā sekas var būt postošākas par fizisku mobingu, jo rētas nav redzamas. Sastopams visās vecuma grupās. 

Sociāls mobings. Sociāls mobings ir saistīts ar ļaunprātīgu kaitēšanu cilvēka statusam, reputācijai un attiecībām ar citiem līdzcilvēkiem. Tas izpaužas tādos veidos kā baumu un melu izplatīšana, manipulēšana ar upura draugiem, publiska apkaunošana, privātas informācijas izpaušana, kā arī izstumšana no grupas. Šajā gadījumā cilvēks tiek ignorēts un izolēts. Tas notiek tad, kad kādu no klases atstumj, ar viņu neviens nerunā, nevēlas draudzēties, apietas tā, it kā viņa/as nebūtu. Šis mobinga veids ir sastopams starp vecākiem bērniem, biežāk starp meitenēm. Vispostošākais šī mobinga veida efekts ir tas, ka vienaudžu grupa atraida brīdī, kad bērnam/jaunietim attiecības ar vienaudžiem ir vissvarīgākās.

Mobings internetā. Šis mobinga veids ir salīdzinoši jauns fenomens un sāka izpausties, attīstoties modernajām komunikāciju tehnoloģijām. Ar e-pasta, sociālo tīklu, interneta tērzētavām un mobilajiem tālruņiem ar fotografēšanas/filmēšanas funkciju tiek izplatīti attēli un/vai ziņas, kas sāpina. Izmantojot šīs tehnoloģijas, pāridarītāji savus upurus var pazemot, kad vien vēlas, publiski un ātri.

2.Kurš no minētajiem scenārijiem IR mobings?

 • Nevēlēties draudzēties ar kādu, kurš ir tavā klasē vai draugu kompānijā.
 • Izturēties rupji pret kādu vienreiz, bet pēc tam atvainoties.
 • Regulāri izplatīt baumas par kādu klasesbiedru.
 • Nepiekrist kāda viedoklim.

Pareizā atbilde: Regulāri izplatīt baumas par kādu klasesbiedru.

Mobings ir ilgstoša citu cilvēku apsaukāšana, sišana, pazemošana vai cita veida darīšana pāri. To parasti dara vairāki vienaudži apvienojoties pret kādu vājāku. Mobingam ir 3 būtiski raksturlielumi: tas tiek veikts apzināti un speciāli; tās ir ilgstošas darbības un mobingā iesaistītā upura un varmākas spēki vai statuss ir nelīdzvērtīgi.

Speciāli. Nejauši izcēlusies sadursme skolas gaitenī nav mobings. Bet, ja kāds tiek īpaši izraudzīts, tādēļ, ka ir vājāks vai citādi atšķirīgs, gaidīts pēc skolas, izsekots uz ielas vai apsmiets klases WhatsApp sarakstē, tad tas ir mobings.

Ilgstoši. Viens kautiņš vai viens slikts komentārs pie Instagram bildes nav mobings. Bet, ja kādu aizskar, kaitina vai citādi dara pāri dienu no dienas vai varbūt pat mēnešus, tad tas ir mobings.

Nelīdzvērtīgi. Ja divi sportiski puiši mēģina noskaidrot, kurš spēcīgāks, tad tas nav mobings. Ja kādam cīņā nav iespējas pretoties vai arī ja apsmiets tiek vienmēr tikai viens un tas pats cilvēks, tad tas ir mobings.  

3. Atzīmē fiziska mobinga izpausmes veidus!

 • Sišana, grūstīšana, mantu bojāšana.
 • Apsaukāšana un aprunāšana.
 • Baumu izplatīšana un izjokošana.
 • Riebīgu komentāru rakstīšana Instagram kontā.

Pareizā atbilde: sišana, grūstīšana un mantu bojāšana.

Fizisks mobings ir visas darbības, kas saistītas ar spēka pielietošanu pret otru cilvēku – fiziska iespaidošana, sišana, iekaustīšana, personīgo mantu iznīcināšana, kniebšana, grūstīšana. Šis mobinga veids sastopams visās vecuma grupās. Zēni vairāk pielieto fizisku vardarbību, nekā meitenes. Tie, kuri fiziski dara pāri citiem, skolai parasti ir zināmi. Kad viņi kļūst vecāki, viņu uzbrukumi kļūst daudz agresīvāki. Šo veidu ir visvienkāršāk atklāt.

4.Atzīmē – patiesība (true) vai meli (false)

Mobings bieži atrisinās pats no sevis, ja vien tas tiek pietiekoši ilgi ignorēts.

Pareizā atbilde: meli (false)

Mobings atspoguļo varas attiecības un to nelīdzvērtīgu sadalījumu. Mobings atkārtojas atkal un atkal. Mobinga ignorēšana māca mobinga veicējiem, kas tas, ko viņi dara, ir normāli, jo neviens uz to atbilstoši nereaģē. Līdz ar to, tas kalpo kā “signāls”, ka tie, kuri mobingu veic, nesaskaras ar nekādu savas darbības konsekvenci vai saukšanu pie atbildības. Pieaugušajiem un citiem līdzcilvēkiem ir nepieciešams neklusēt un iestāties par bērniem un jauniešiem, kuri cieš no mobinga un netolerēt mobinga situācijas.

5.Atzīmē – patiesība (true) vai meli (false).

Visiem tiem, kuri veic mobingu, ir zems pašvērtējums. Tāpēc viņi izvēlas citus sāpināt.

Pareizā atbilde: meli (false)

Daudzi cilvēki, kuri veic mobingu, ir populāri un viņiem ir vidējs, labs vai ļoti labs pašvērtējums. Viņi bieži lepojas ar savu agresīvo izturēšanos un spēju kontrolēt citus cilvēkus. Cilvēki, kuri ņirgājas/veic mobingu var būt daļa no grupas, kas uzskata, ka mobings ir pareizs. Dažiem no mobinga veicējiem (varmākām) var būt zemas sociālās prasmes, depresija un ilgstošs stress. Līdz ar to – mobingu viņi var izmantot kā rīku, lai iegūtu zināmu sociālo statusu un varu.

6.Kāds mobinga veids ir minētais piemērs? Regulāri kādam piesieties par viņa/ viņas izskatu, skaļi nobļaujoties “čau, tusni!” ikreiz, kad šis skolēns paiet garām.

 • Verbāls mobings.
 • Fizisks mobings.
 • Sociāls mobings.
 • Nav mobings.

Pareizā atbilde: verbāls mobings.

Vārdiska pazemošana, apsmiešana, izjokošana, aprunāšana, iebiedēšana. Tie ir vārdi, ko kāds bērns/jaunietis izsaka citam ar mērķi pazemot, izsmiet vai izjokot. Verbālais mobings notiek arī ar žestiem, ar mīmiku, sejas izteiksmēm, saskatīšanos, sasmaidīšanos. Tas ir visvienkāršākais veids, kā darīt pāri citam – ātri un precīzi un arī tad, ja bērna vai pusaudža rīcībā ir maz laika. Tā sekas var būt postošākas par fizisku mobingu, jo rētas nav redzamas. Sastopams visās vecuma grupās.

7.Kuri no minētajiem faktoriem paaugstina risku kļūt par mobinga upuri?

 • atšķirīgs ārējais izskats,
 • jūtīgāks, klusāks, kautrīgāks un mierīgāks temperaments,
 • sociālā izolētība, maz draugu,
 • visi iepriekšminētie.

Pareizā atbilde: visi iepriekšminētie.

Mobings ir cīņa par varu un statusu kolektīvā. Tas tiek iegūts uz citu bērnu rēķina, par iemeslu “izmantojot” jebko – labākas sekmes, atšķirīgu mūzikas gaumi un intereses, finansiālo stāvokli, fiziskos ierobežojumus u.c. Mobinga izraisītājiem ir augstāks statuss un vara savu vienaudžu vidū, nekā viņu upuriem. Pazemojot vienaudzi, skolēns iegūst ievērību klasē, iespējams, rada bailes citos klasesbiedros, tā izcīnot varu, kas nav gūta pozitīvā vai demokrātiskā veidā.

8.Kas no minētā biežāk novērojams pāridarītāju uzvedībā?

 • vajadzība dominēt (valdīt) pār citiem cilvēkiem,
 • nedrošība un kautrīgums,
 • pieklājība pret visiem,
 • laipnība.

Pareizā atbilde: vajadzība dominēt (valdīt) pār citiem.

Tāpat pāridarītājiem bieži var tikt novērota:

 • agresīva izturēšanās pret apkārtējiem – gan pieaugušajiem, gan vienaudžiem,
 • pozitīva attieksme pret vardarbību (fiziska spēka pielietošana, sišana, grūšana, reti izjūt bailes vai nedrošību),
 • vajadzība dominēt (valdīt) pār citiem cilvēkiem, ieņem līdera pozīcijas, klasesbiedru vidū būt populārākam nekā upuris,
 • augstprātība.

9.Atzīmē – patiesība (true) vai meli (false).

Mobings nav tikai skolas problēma.

Pareizā atbilde: patiesība (true).

Mobings var notikt it visur, kur cilvēki pulcējas, lai dzīvotu, mācītos, strādātu vai atpūstos. Lai arī mobings parasti notiek skolā, ir zināms, ka tā ir kopienas problēma, ne tikai skolas problēma.

10.Kura ir pareizā secība – kā vislabāk rīkoties, ja pamani mobingu savā klasē vai skolā?

 • Atpazīsti! Saki! Atrodi vainīgo!
 • Ignorē! Neiesaisties! Aizmirsti!
 • Atpazīsti! Netici! Apšaubi!
 • Atpazīsti! Saki! Aktivizē! Palīdzi!

Pareizā atbilde: Atpazīsti! Saki! Aktivizē! Palīdzi!

Ja redzi savā klasē vai skolā mobingu, rīkojies ASAP!

A – Atpazīsti! Ne katrs klasesbiedru strīds vai kautiņš liecina par mobingu. Padomā, vai Tavā klasē ir kāds, kuram tiek darīts pāri regulāri. Vai kāds vienmēr nokļūst upura lomā, jo ir citādāks vai atšķirīgs? Varbūt Tu zini kādu, kurš klasesbiedru dēļ kļuvis nomākts, sācis kavēt skolu, pastiprināti lietot narkotiskās vielas vai arī runā par pašnāvību un ir darījis sev pāri? Tās visas ir mobinga pazīmes – atpazīsti un neklusē!

S – Saki! Svarīgi ir neklusēt un runāt par mobingu! Runā ar to, kuram tiek darīts pāri. Pasaki, ka Tu redzi, kas ar viņu notiek un Tev nav vienalga. Varbūt vari pateikt pāridarītājam, ka Tev nešķiet OK tas, ko viņš dara. Atrodi arī kādu pieaugušo, kam vari par šo situāciju uzticēties.

A – Aktivizē! Lai pārtrauktu mobingu, nepieciešams aktivizēt visus spēkus. Izdomājiet kopā ar klasesbiedriem, kā jūs varat paust savu attieksmi. Ja redzi mobingu sociālajos tīklos, paud savu viedokli un aktivizē arī pārējos neklusēt. Izdomā, kā rīkosies un kam uzticēsies, ja nonāksi līdzīgā situācijā – aktivizē pats savu drošības tīklu!

Ja nepieciešams atbalsts:

 • Zvani psihologam: Uzticības tālrunis 116111
 • Raksti vai zvani psihologam whatsapp: Pusaudžu resursu centrs +371 25737363
 • Ziņo par pārkāpumu internetā: https://drossinternets.lv/
 • Zvani: Valsts Policija 110

P – Palīdzi! Lai cik maza loma Tev būtu mobingā, tieši Tu vari sniegt lielāko palīdzību. Un atceries – tā var izglābt kādam dzīvi vai pat dzīvību! Palīdzēt Tu vari, runājot, iedrošinot, atbalstot un paužot savu attieksmi. Tāpat arī Tu vari ieteikt speciālistus, pie kā cietušais var vērsties. Bieži lielākā palīdzība ir nepalikt malā un neklusēt, un vienkārši aprunāties.

Ikviens laiku pa laikam piedzīvo konfliktu un nokļūst konfliktsituācijās. Tā ir normāla dzīves un sociālās interakcijas daļa. Mācīšanās konfliktu risināt veselīgā veidā palīdz jauniešiem apgūt nepieciešamās sociālās prasmes. Bet atšķirībā no konfliktiem, mobings nav normāla dzīves sastāvdaļa. Tas nav “pārejas rituāls”, un tas nepalīdz jauniešiem “norūdīties”.

Mobings ir varas ļaunprātīga izmantošana, un tai ir būtiskas sekas. Mobings nav nekas veselīgs. Faktiski starp mobingu un konfliktiem pastāv dažas ļoti būtiskas atšķirības. Spēja noteikt šīs atšķirības ir svarīga, lai zinātu, kā atbilstoši reaģēt dotajā situācijā.

Konflikta raksturojums vienaudžu vidū

Ir vairāki veidi, kā identificēt konfliktu:

 • Kad rodas konflikts, abiem iesaistītajiem cilvēkiem attiecībās ir vienāda vara. Un, lai arī abi cilvēki var būt emocionāli un apjukuši konflikta laikā, neviens nemeklē kontroli vai uzmanību. Viņi arī ciena viens otru, kaut arī nepiekrīt viens otra viedoklim.
 • Kad cilvēki piedzīvo konfliktu, viņi bieži jūtas nožēlojami un uzņemas atbildību par savu rīcību. Viņi vēlas atrisināt problēmu, lai attiecības atkal būtu labas. Lielākoties abas konfliktā iesaistītās puses ir gatavas meklēt risinājumus, kompromisus un kaut kāda veida vienošanos, lai attiecības atkal tiktu atjaunotas
 • Konflikts notiek neregulāri un parasti nav nopietns vai emocionāli kaitīgs abām iesaistītajām pusēm.
 • Kaut arī konflikta piedzīvošana nevienai pusei nekad nav jautra un patīkama, tas neliek cilvēkam justies slikti par to, kas un kādi viņi ir.

Mobinga pazīmes

Labākais veids, kā identificēt mobingu, ir ieraudzīt un atzīt, ka tā ir apzināta rīcība.

 • Mobinga mērķis ir ievainot, apvainot vai apdraudēt citu cilvēku.
 • Situācijā ir varas nelīdzsvarotība – mobinga veicējs visbiežāk ir pārāks par savu upuri spēka, sociālā statusa, popularitātes un citā ziņā. Mobinga veicējam ir kontrole pār citiem cilvēkiem, tos iebiedējot, uzmācoties, draudot vai pazemojot.
 • Mobings ir atkārtots un mērķtiecīgs process. Citiem vārdiem sakot, tas turpinās vai atkārtojas atkal un atkal. Kaut arī taktika var atšķirties no gadījuma uz gadījumu, mobinga veicējs ir vērsts uz vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, saglabājot mērķi – sāpināt un ievainot. Līdz ar to radot nopietnus emocionāla vai fiziska kaitējuma draudus un sekas upurim.
 • Parasti mobinga veicējs izjūt ļoti nelielu nožēlu, bieži vien gūstot gandarījumu no cilvēku sāpināšanas.
 • Mobinga veicējs nav ieinteresēts situāciju atrisināt un viņu neinteresē attiecības ar sava mobinga upuri.

Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka ne katra sāpīga rīcība ir mobings. Dažreiz tā ir vienkārši nelaipna izturēšanās.

Konflikts vienaudžu vidū

 • Vienlīdzīga vara/ pozīcija attiecībās
 • Abas iesaistītās puses jūtas ar situāciju diskomfortā
 • Abas iesaistītās puses izjūt nožēlu par situāciju
 • Abas puses vēlas situāciju atrisināt
 • Notiek salīdzinoši reti
 • Visbiežāk neatstāj paliekošas, ilgtermiņa negatīvas sekas uz emocionālo vai fizisko veselību

Mobings

 • Varas nelīdzvērtīgs sadalījums
 • Mobinga upuris jūtas diskomfortā, bet ne mobinga veicējs
 • Mobinga veicējs reti kad izjūt nožēlu par situāciju
 • Mobinga veicējs neredz nepieciešamību situāciju atrisināt
 • Notiek atkārtoti un mērķtiecīgi
 • Atstāj negatīvas, paliekošas sekas uz mobinga upura emocionālo un arī fizisko veselību