Neklusē LAMPĀ | Bērnam sāp, bet nemāku palīdzēt

Neklusē Lampa 2020

Lai aktualizētu mobinga problēmas aktualitāti Latvijas skolās un iespējamos risinājumus, piedalījāmies sarunu festivāls LAMPA. Lai mazinātu emocionālu un fizisku vardarbību skolas vidē, ir svarīga sadarbība starp skolēniem, vecākiem, skolas personālu un profesionāļiem, tādēļ šogad sarunā piedalījās:
Edgars Plētiens – Raunas vidusskolas direktors, kurators programmā “Iespējamā misija”
Nils Sakss Konstantinovs – pusaudžu psihoterapeits
Marika Andžāne – sociālā projekta #Neklusē līdzautore
Inese Leoho-Čudare – trīs bērnu mamma, juriste, projektu vadītāja
Terēze Teibe – skolniece
Sarunu vadīja: Valdis Melderis – notikumu un Radio Skonto rīta programmas vadītājs

“Neesi vienaldzīgs, iesaisties situācijā, kur redzi, ka kādam dara pāri, un palīdzi to novērst.” Marika Andžāne, sociālā projekta “Neklusē” līdzdibinātāja.

“Milzīgs spēks ir sadarbībā starp skolēniem, vecākiem, mācību priekšmeta skolotājam, klases audzinātājam, skolas vadībai. Svarīga ir komunikācija.” Edgars Plētiens, Raunas vidusskolas direktors

“Skolēniem, kuri cieš es iesaku stiprināt sevi, pamainīt vidi, sākt darboties citās aktivitātēs, braukt apmaiņā. Izmantot iespējas, pilnveidot sevi citur. Skolēniem, kas redz, ka kādam dara pāri, es iesāku pamēģini aiziet un parunāt ar skolēnu, kam dara pāri. Šiem skolēniem ir nepieciešams tikai viens cilvēks, kurš pamana un palīdz sajusties drošāk. Iespējams, ka iegūsi labāko draugu uz dzīvi.” Terēze Teibe, skolniece, kas saskārusies ar mobingu

“Tagad es jūtos droši. Pedagogs ir jauns, bet viņa pārliecināja ar to, ka teica, ka, ja kas notiks, tad tas tiks uzreiz risināts.” 
Inese Leoho-Čudare, mamma, kuras bērns ir cietis no mobinga
“Ja vecāks uzzina par to, ka bērns ir iesaistīts mobingā, viņam jābūt aktīvam. Ideālā gadījumā to risināt pakāpeniski – ir jārunā ar bērnu, ar pieaugušajiem skolā. Risinot, svarīgi saglabāt mieru un zināmu neitralitāti, jo tikai tā mēs varēsim atrisināt.” Nils Sakss Konstantinovs, pusaudžu psihoterapeits

Paldies visiem diskusijas dalībniekiem un Valdim Melderim par sarunas virzīšanu un noslēgšanu: “Reizēm tiešām pietiek pieiet klāt tam vienam un Tu viens vari reāli ko mainīt.”