#Neklusē un Uzslavē

#Neklusē un Uzslavē

4. novembrī, ko pasaulē atzīmē kā Starptautisko dienu pret vardarbību skolas vidē, #Neklusē atklāj kampaņu #NeklusēunUzslavē. Tās mērķis ir aicināt ikvienu pamanīt un vairot labo, un veicināt cieņpilnu komunikāciju. Aktīvā rīcībā tas nozīmē uzslavēt sevi, bērnus, skolas personālu, tuvākus un tālākus ģimenes locekļus, kolēģus privāti un publiski.

“Ne velti šo kampaņu atklājam dienā, kad starptautiski atzīmējam dienu pret vardarbību un skolas vidē. Kibermobinga apmērs pasaulē pēdējo gadu laikā ir pieaudzis vairākas reizes. Latvija pēc mobinga aktivitātem skolās ierindojas 1.vietā starp 37 attīstītākajām pasaules valstīm, kas ir apvienotas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD). Pie mums katrs trešais skolēns cieš no mobinga. Ar šo kampaņu vēlamies aicināt sabiedrību #NeklusētunUzslavēt, pamanīt un pateikt labo sev un tiem, kas ir mums apkārt. Tā mēs visi kopā vairosim pozitīvo, kas jo sevišķi ir būtiski šodienas apstākļos. Vecākiem ir būtiska loma mobinga preventīvā novēršanā, tāpēc aicinām ikvienu vecāku vai pieaugušo rādīt piemēru bērniem ne tikai novembrī, bet arī ikdienā,” stāsta projekta līdzautore Marika Andžāne.

Kampaņā aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju veicināt cieņpilnu komunikāciju. To darīt ne tikai tiešā komunikācijā, bet arī sociālajos tīklos pateikt paldies un uzslavēt sevi, bērnus, skolas personālu, radiniekus. Pievienojot šiem ierakstiem mirkļbirku #NeklusēunUzslavē, ar tiem varēs iedvesmot arī plašāku sabiedrību un aicināt sekot labajam piemēram. Savukārt, lai mazinātu un preventīvi novērstu vardarbību skolas vidē, ikviens Latvijas iedzīvotājs var iesaistīties sociālā projekta #Neklusē aktivitātēs. Vecākus un skolu pārstāvjus aicinām noskatīties sarunas ar RSU ārstiem psihoterapeitiem par vecāku lomu sākumskolas un pusaudžu vecumposmā.

#Neklusē sadarbības skolām bezmaksas tiek nodrošinātas aptaujas skolas personālam, vecākiem un skolēniem situācijas analīzei un novērtējumam; mācību metodoloģija klases audzināšanas stundām klātienē un tiešsaistē; mobilā lietotne, kurā skolēni var ziņot par pāridarījumu un saņemt profesionālu psihologa palīdzību; mācības skolas personālam, izglītojoši pasākumi vecākiem un skolēniem; komunikācijas materiāli par mobingu, kā arī atbalsts skolas vadībai un personālam šo risinājumu ieviešanā.

Skolām, kuras pašlaik vēl nesadarbojas ar #Neklusē, ir iespēja veikt skolēnu, vecāku un skolotāju anketēšanu, aktivizējot #Neklusē aptaujas Edurio.com platformā, lai noskaidrotu situāciju savā skolā. Lai uzsāktu sadarbību un iegūtu bezmaksas rīkus mobinga mazināšanai no 2022./2023. mācību gada, lūdzam aizpildīt anketu, kā arī, lai arī turpmāk #Neklusē spētu nodrošināt skolām bezmaksas risinājumus mobinga mazināšanai un preventīvai novēršanai, aicinām veikt ziedojumu.