Mācības un izglītojuši pasākumi skolas personālam

Mobings ir emocionāla vai fiziska vardarbība starp vienaudžiem klātienē vai internetā, kas tiek īstenota speciāli, ilgstoši un spēku samērs nav līdzvērtīgs. Ir pierādīts, ka mobingā iesaistītajiem bērniem ir augstāks risks saskarties ar garīgās veselības grūtībām – trauksmi, depresiju, atkarīgu uzvedību –, viņiem mēdz būt zemākas sekmes skolā, lielāka iespēja pamest mācības un sliktākas tālākās dzīves izredzes. Riski ir visiem skolēniem, kuru klasē notiek mobings.

Aicinām ikvienu skolas pārstāvi iesaistīties drošas vides veidošanā un mobinga mazināšanā.

Mācības finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.