Nodarbība pamatskolai un vidusskolai - draudzība: tās vērtības un izaicinājumi

Nodarbības mērķis:

Veidot izpratni par to – kā mēs veidojam attiecības ar līdzcilvēkiem. Kā un kāpēc draudzības tiek uzsāktas, attīstītas un arī – pārtrauktas. Kādas ir veselīgu draudzību pamatvērtības un ko tas īsti nozīmē – būt labam draugam?

Gan praksē, gan teorijā novērots, ka draudzīgas attiecības klasē var palīdzēt novērst mobingu. Jauniešiem, kas kļūst par mobinga upuriem, bieži vien trūkst vienaudžu atbalsta, citi jaunieši reti iesaistās, redzot, ka viņiem dara pāri. Jaunieši, kuriem ir ciešas draudzības, retāk sastopas ar mobingu, kā arī pārdzīvo to vieglāk. Vismaz viena lojāla un atbalstoša drauga klātbūtne palīdz psiholoģiskajai noturībai un kalpo kā aizsargājošais faktors attiecībās ar pāridarītājiem. Draudzīgu attiecību veidošana klasē un draudzības kā vērtības izvirzīšana klasē ir viens no mobinga prevencijas faktoriem, tāpēc svarīgi ir veicināt pozitīvas saskarsmes iemaņas un spēju uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus.

Aktivitātes mērķis: Paust savu viedokli kādā konkrētā jautājumā. Attīstīt spējas uzklausīt un pieņemt viedokļus, kuri ir atšķirīgi no tavējā.

Ilgums: 20 – 30 min

Nepieciešams: Iepriekš izveidota aptauja ar apgalvojumiem platformā Zoom vai citā vietnē. Ja nav pieejamas attiecīgās vietnes, izmanto emocijikonas vai rokas pacelšanas iespēju platformā, kura tiek lietota.

Norise:

 • Vadītājs pa vienam nolasa dažādus apgalvojumus.
 • Ja dalībnieks piekrīt nolasītajam apgalvojumam, viņš aptaujā atzīmē “piekrītu” vai izvēlas emocijikonu, par kuru grupa iepriekš ir vienojusies. Ja dalībnieks nepiekrīt nolasītajam apgalvojumam vai arī viņam sava nostāja vēl nav skaidra, viņš atzīmē “nepiekrītu” vai neizvēlas nevienu emocijikonu. Uzdevumu var sākt ar vienkāršākiem apgalvojumiem, lai visi dalībnieki uzdrošinātos veikt izvēli. Sākumā izvēles process var prasīt ilgāku laiku.
 • Pēc katra apgalvojuma vadītājs var lūgt kādam no dalībniekiem pamatot savu nostāju. Vadītājs var jautāt, piemēram, „Kāpēc tu izvēlējies atzīmēt “piekrītu/nepiekrītu”?” vai „Kāpēc tu izlēmi neko neizvēlēties?” Nevajadzētu pieļaut, ka sākas diskusija, tomēr vadītājs vai kāds grupas dalībnieks drīkst uzdot papildu jautājumu, kas lēmumu paskaidro sīkāk, piemēram, „Kā lai to saprot? Vai tu vari minēt kādu piemēru?” Ja vēlaties diskutēt, pabeidziet uzdevumu un sāciet diskusiju. Lai domas raisītos, parasti izspēlē uzdevumu ar vairākiem apgalvojumiem un tad iesāk diskusiju par kādu tematu.

Atceries! Dažreiz apgalvojumam var būt vispārējs viedoklis, kas pat ir pretrunā statistikai vai faktiem. Šādus apgalvojumus parasti izvēlas, lai veicinātu diskusiju par kādu tematu. Svarīgākais, lai šādā gadījumā vadītājs nepiedāvā pareizo atbildi vai nesāk manipulēt. Vadītājs/-a var ierosināt diskusiju, uzdodot izzinošus jautājumus, kā piemēram, „Kā tu to domā?”, „Vai vari dot kādu piemēru?”, „Vai tā ir vienmēr?”, „Vai ir arī izņēmumi?” Izmantojot vērtējuma uzdevumu metodi, vadītājam jāapbruņojas ar pacietību un jābūt atvērtam dzirdēt visdažādāko. Tomēr svarīgi ir beigās norādīt uz faktos un pētījumos balstītu objektīvu, patiesu informāciju. 

Apgalvojumi:

 • Man ir daudz draugu.
 • Man ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai izveidotu labu un uzticības pilnu draudzību ar kādu.
 • Īsti draugi nekad nestrīdas.
 • Mani vecāki ir mani draugi.
 • Mani brāļi/māsas ir mani draugi.
 • Mana drauga draugi ir arī mani draugi, pat ja man ne īpaši patīk ar viņiem pavadīt laiku kopā.
 • Īsts draugs dara tā, kā es saku.
 • Īstam draugam es varu stāstīt pilnīgi visu.
 • Arī pieaudzis cilvēks jaunietim var būt labs draugs.
 • Man ir vienalga pie kādas grupas (seksuālā, reliģiskā, etniskā identitāte) ir mans draugs, galvenais, lai mēs varam viens otram uzticēties.
 • Mani draugi nekad mani aiz muguras neaprunā.
 • Es savus draugus nekad aiz muguras neaprunāju.
 • Draugs man vienmēr pateiks taisnību, pat ja tā mani varētu aizskart vai sāpināt.
 • Man ir bijusi situācija, kad draugs mani nodod vai pieviļ.
 • Internets ir labs rīks, lai iegūtu jaunus draugus no visas pasaules.
 • Draugs vienmēr būs manā pusē, lai ko es darītu.
 • Mūsu klase ir draudzīga un iekļaujoša.

Iedrošini jauniešus piedāvāt arī savus apgalvojumus!

Jautājumi diskusijai: 

 • Kādām īpašībām, zināšanām un prasmēm būtu jāpiemīt labam draugam?
 • Kādas ir tavas prasības pret taviem draugiem?
 • Kas, tavuprāt, ir sliktākais, kas draudzībā var notikt?
 • Kādas raksturiezīmes palīdz veidot draudzības? Un kādas – traucē?
 • Vai tev/jums ir bijuši īsti ienaidnieki? Ja ir bijuši, tad pastāsti, kāpēc tev radās ienaidnieki un kā jūsu naids izpaudās/izpaužas?
 • Kā tev šķiet – vai tu esi labs draugs/laba draudzene? Kas par to liecina?
 • Kas varētu palīdzēt jūsu klasei kļūt draudzīgākai (visiem justies iekļautiem)?

Svarīgi! Kādas no jauniešu atbildēm var izgaismot mobinga situācijas. Šādā gadījumā ir svarīgi vērtēt – vai nepieciešama atsevišķa saruna ar jaunieti pēc nodarbības beigām.

Aktivitātes mērķis: Izvirzīt individuālo un grupas kopējo mērķi, uz kuru virzīties šo nodarbību laikā. Mūsu labākā cerība – kādu mēs gribam redzēt savu klasi un katrs sevi šajā klasē pēc šīm nodarbībām?

Ilgums: 10 – 15 min

Nepieciešams: Izmanto platformu https://jamboard.google.com/ vai citu vietni, kas atdarina virtuālu tāfeli/flipčārtu un nodrošina iespēju pievienot virtuālas “līmlapiņas”.

Norise: Katrs dalībnieks uz virtuālās līmlapiņas uzraksta labāko cerību – kādu mērķi viņš/-a vēlas sasniegt šī nodarbību cikla laikā? Kādu grib redzēt sevi un savu klasi; ko grib apgūt, izzināt vai iemācīties u.tml. Atbildes formas var būt ļoti dažādas (piem., vēlos uzzināt kaut ko vairāk par stereotipiem; vēlos iemācīties, kā reaģēt, ja mani apsaukā; vēlos saprast, kāpēc cilvēkiem nepatīk panki u.c.).  

Līdz ar šo aktivitāti katrai grupai ir divi kopradīti “dokumenti” – vienošanās un mērķi, kuri nodarbībās var kalpot, lai atskatītos uz jau paveikto un redzētu – kā notiek virzīšanās uz priekšu.