fbpx

2019./2020. mācību gada Neklusē pētījums par mobingu

Neklusē pētījums par mobingu skolas vidē

Vai skolēni zina, kas ir mobings? Vai viņi ir ar to saskārušies pēdējo 12 mēnešu laikā? Kā viņi rīkojās šajā situācijā? Kādu palīdzību meklēja? Kur vēlētos saņemt palīdzību nākotnē? 

Vai skolotāji zina, kā atpazīt mobingu? Vai skolā tiek īstenotas aktivitātes, lai samazinātu mobingu? Vai ir saskārušies ar mobingu starp pieaugušajiem skolas vidē? Kāda palīdzība nepieciešama skolotājiem, lai spētu samazināt mobingu klasē?

Vai vecāki zina, kā atpazīt, ja bērns cieš no mobinga vai arī ir pāridarītājs? Kā vecāki rīkotos mobinga situācijā? Kādu informāciju vēlētos saņemt, lai veiksmīgāk risinātu mobinga situāciju?

Neklusē kopā ar sadarbības partneriem, sākoties 2019./2020. mācību gadam, izstrādāja aptaujas par mobingu skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Visa mācību gada laikā aptaujas aizpildīja 5003 skolēni no 55 skolām, 742 skolotāji no 50 skolām un 1824 vecāki no 43 skolām.