#Neklusē sadarbība ar skolām 2022./2023.m.g.

Neklusē sadarbības skolas 2022./2023.m.g.

2022./2023. mācību gadā #Neklusē sadarbojas ar 103 izglītības iestādēm Latvijā, nodrošinot bezmaksas rīkus mobinga mazināšanai un preventīvai novēršanai:

 • aptaujas skolas personālam, vecākiem un skolēniem situācijas analīzei;
 • mācību metodiku klases audzināšanas stundām sākumskolai (izstrādāta kopā ar Centrs Dardedze);
 • mācību metodiku klases audzināšanas stundām pamatskolai un vidusskolai (izstrādāta kopā ar Centrs MARTA);
 • mobilo lietotni, kurā skolēni var ziņot par pāridarījumu un saņemt psihologa palīdzību;
 • apmācības skolas personālam par mobingu, mācību metodoloģijas izmantošanu;
 • izglītojošus pasākumus vecākiem un skolēniem;
 • komunikācijas materiālus par mobingu;
 • atbalstu skolas vadībai un personālam šo risinājumu ieviešanā.
 • Aizupes pamatskola
 • Alojas Ausekļa vidusskola
 • Amatas pamatskola
 • Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola
 • Baldones vidusskola
 • Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
 • Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”
 • Bikstu pamatskola
 • Blomes pamatskola
 • Cēsu 2.pamatskola
 • Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
 • Cesvaines vidusskola
 • Daugavpils 10.vidusskola
 • Daugmales pamatskola
 • Dobeles 1.vidusskola
 • Elejas vidusskola
 • Galēnu pamatskola
 • Gulbenes novada vidusskola
 • I.Gaiša Kokneses vidusskola
 • Ilūkstes Raiņa vidusskola
 • Iļģuciema vidusskola
 • J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola
 • Jaunmārupes pamatskola
 • Jēkabpils 2.vidusskola
 • Jēkabpils 3.vidusskola
 • Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
 • Jelgavas Valsts ģimnāzija
 • Jūrmalas Aspazijas pamatskola
 • Jūrmalas Pumpuru vidusskola
 • Jūrmalas Valsts ģimnāzija
 • Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
 • Kuldīgas Centra vidusskola
 • Kuldīgas novada Ēdoles pamatskola
 • Laucienes pamatskola
 • Lībagu sākumskola
 • Liepājas 8.vidusskola
 • Liepas pamatskola
 • Liezēres pamatskola
 • Līvbērzes pamatskola
 • Lubānas vidusskola
 • Ludzas pilsētas ģimnāzija
 • Mālpils novada vidusskola
 • Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskola
 • Mārupes novada Skultes sākumskola
 • Mārupes pamatskola
 • Mežinieku pamatskola
 • Mores pamatskola
 • Nīcas vidusskola
 • Ogres tehnikums
 • Ogres Valsts ģimnāzija
 • Ozolnieku vidusskola
 • Pamatskola BŪSIM
 • Pāvilostas pamatskola
 • Pļaviņu vidusskola
 • Pūres pamatskola
 • Raunas pamatskola
 • Rencēnu pamatskola
 • Riebiņu vidusskola
 • Rīgas 25.vidusskola
 • Rīgas 69.vidusskola
 • Rīgas 72.vidusskola
 • Rīgas 84. vidusskola
 • Rīgas 9.vidusskola
 • Rīgas 93.vidusskola
 • Rīgas Angļu ģimnāzija
 • Rīgas Hanzas vidusskola
 • Rīgas Pļavnieku pamatskola
 • Rīgas Raiņa vidusskola
 • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola
 • Rīgas Valda Zālīša sākumskola
 • Rīgas Valsts 3.ģimnāzija
 • Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
  Ropažu novada vidusskola
 • Rožupes pamatskola
 • Rudzātu vidusskola
 • Salaspils 1. vidusskola
 • Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
 • Saldus pamatskola
 • Skaistkalnes vidusskola
 • Stāķu pamatskola
 • Suntažu vidusskola
 • Sveķu pamatskola
 • Talsu 2.vidusskola
 • Tārgales pamatskola
 • Tukuma 3.pamatskola
 • Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
 • V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
 • Vaboles vidusskola
 • Vaiņodes vidusskola
 • Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
 • Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs
 • Valmieras Pārgaujas sākumskola
 • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
 • Vārkavas vidusskola
 • Vecpiebalgas vidusskola
 • Ventspils 1.pamatskola
 • Ventspils 4.vidusskola
 • Ventspils 6.vidusskola
 • Ventspils Valsts 1.ģimnāzija
 • Zantes pamatskola
 • Zemgales vidusskola
 • Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola
 • Ziemeru pamatskola