#Neklusē sadarbība ar skolām 2020./2021.m.g.

Neklusē sadarbība ar skolām

2020./2021. mācību gadā #Neklusē pilotprojektu turpinām īstenot Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, uzsākām īstenot Līvbērzes pamatskolā, Mārupes pamatskolā un Raunas vidusskolā.

Uzsākot sadarbību, veicām aptauju par mobingu skolēniem, skolotājiem un vecākiem, to atkārtosim mācību gada beigās, lai izvērtētu projekta rezultātus.

Skolēnu rudens brīvlaikā vadījām apmācības skolotājiem:
1. apmācību daļā ar visiem skolotājiem runājām par to, kas ir mobings, kā to atpazīt un kā skolotājam rīkoties mobinga situācijās, kā to preventīvi novērst.
2. apmācību daļā skolotājus iepazīstinājām ar Neklusē mācību metodoloģiju klases audzināšanas stundām klātienē un tiešsaistē, kā arī simulējām 1 klases audzināšanas stundu. 
Metodoloģiju klases audzināšanas stundām ir izstrādājusi Madara Mazjāne – centrs MARTA jaunatnes programmu koordinatore.

Skolēniem Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Līvbērzes pamatskolā, Mārupes pamatskolā un Raunas vidusskolā šajā mācību gadā būs pieejams:

  • klases audzināšanas stundas, ko vadīs klases audzinātāji, izmantojot Neklusē mācību metodoloģiju. Apmācību tēmas ir par draudzību, pieņēmumiem un aizspriedumiem, emocijām, mītiem un patiesībām, konfliktiem, mobingu un rīcību mobinga situācijās.
  • Neklusē mobilā lietotne, ko var lejupielādēt ikviens, taču lietotnes pilnā versija būs pieejama šo skolu skolēniem. Skolēni mobilajā lietotnē var uzzināt, kas ir mobings, kā rīkoties, kā arī caur čatu anonīmi ziņot par pāridarījumu un vērsties pēc palīdzības pie skolas vai Uzticības tālruņa psihologa, vai uzsākt saraksti WhatsApp ar Pusaudžu resursu centra psihologu.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai vecāki zina, kā rīkoties, ja bērns ir iesaistīts mobingā. Tādēļ rīkosim vecāku sapulces, kur izglītot vecākus un dalīties ar praktiskām metodēm, ko vecāki var darīt, lai preventīvi novērstu mobingu, kā arī situācijās, kad bērns ir upuris, pāridarītājs vai vērotājs.

Lai mazinātu mobingu un to preventīvi novērstu, rīkosim aktivitātes, kas pieejamas ne tikai šajās skolās, bet ikvienam:

  • “klases audzināšanas stunda” YouTube – saruna, iesaistot skolēnus, par mobingu un saistītām tēmām.
  • atbalsts skolotājiem un vecākiem – saruna ar psihoterapeitu, kur analizēt konkrētas situācijas un pārrunāt praktiskas rīcības, ko var pielietot, lai mobingu risinātu. Aprakstiet savu situāciju, kurai vēlaties saņemt ieteikumus.